Zakładanie konta

6 cyfr kodu klienta

6-20, bez polskich znaków oraz przynajmniej jedna duża litera, cyfra oraz znak specjalny

6-20, bez polskich znaków oraz przynajmniej jedna duża litera, cyfra oraz znak specjalny

6-50, Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Adres e-mail

np. WOD/1/06/2020

PESEL

NIP

!ariaFreecap

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Internetowego Biura Obsługi Klienta Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania

Potwierdzam prawidłowość wprowadzonych danych. ZPWiK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane

Informujemy, że w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu IBOK Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę wyłącznie na potrzeby i w celu zawarcia oraz realizacji powyższej umowy – na podstawie art. 6 ustęp 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych są dostępne pod poniższym linkiem: RODO